Truyện Thiếu Nhi - TS HS

Truyện Thiếu Nhi - TS HS

Toan Stt
Facebook HiPStore


Photos

Information

Truyện hay dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Giúp các bé hiểu thêm về lịch sử đất nước.
Cập nhật thêm 2 truyện về chủ quyền đối với Đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Nhóm MimoBile mời các bạn đón đọc.

Review