Phá gạch (Action Brick Breaker)

Phá gạch (Action Brick Breaker)

ChocoCherry
Facebook HiPStore


Photos

Information

Game bắn bóng phiên bản cổ điển đã trở lại với những tính năng hoàn toàn mới!
Bắn bóng để phá đảo được càng nhiều khối bóng nhất có thể!
Nhắm tới những khoảng trống giữa các bức tường để ghi điểm!

Cách chơi:
● Chạm vào màn hình và điều chỉnh góc bắn.
● Nhả tay để tấn công được càng nhiều khối bóng nhất có thể.
● Nhắm bắn cẩn thận để cú bắn xuyên qua tường bóng.
● Các bức tường sẽ đổ khi kim đếm chỉ số 0.
● Trò chơi sẽ kết thúc khi khối bóng chạm đáy màn hình.
● Sử dụng thêm những năng lượng khác nhau để bắn đổ nhiều tường bóng hơn.
● Thu thập tiền xu khi bạn triệt hạ tất cả các khối bóng trong một cấp độ.

Tính năng trò chơi:
◉ Chơi miễn phí
◉ Dễ chơi, khó để thành thạo
◉ Số cấp độ không giới hạn
◉ Hỗ trợ những thiết bị cấu hình thấp

[User Community]
Face Book : https://www.facebook.com/ChocoCherryGames/

This app requires acceptance following.
- (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
- It is used to store and retrieve game data to external storage such as SD card.
- Use of this privilege is used for the smooth progress of the game and is not used for any other purposes.

Review