Heart Box - câu đố vật lý trò chơi (Heart Box - physics puzzle game)

Heart Box - câu đố vật lý trò chơi (Heart Box - physics puzzle game)

RAD BROTHERS
Facebook HiPStore


Photos

Information

Hãy đưa robot đi qua tất cả các phòng thí nghiệm của giáo sư Rat để giải phóng ông khỏi bộ sạc!
Sử dụng các thuộc tính của 12 vật thể vật lý để hoàn thành tất cả các câu đố: khối kiểm tra, bóng bowling, trampoline mùa xuân, dynamite, nền di chuyển, băng tải, quạt, ống khí nén, laser, cổng thông tin, cưa động và nút chuyển đổi!

Tính năng:

▶ Hơn 100 cấp độ!
▶ 12 đối tượng vật lý
▶ Các câu đố với tính vật lý thực tế
▶ Đồ họa chất lượng cao
▶ Rất nhiều phim hoạt hình!
▶ Các thành tích game

Theo dõi chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/radbrothers
Google : https://plus.google.com/ Radbrothers
Twitter: https://twitter.com/Rad_Brothers
Instagram: https://www.instagram.com/rad_brothers
Vk: http://vk.com/radbrothersid
Xem video giới thiệu cách chơi: https://www.youtube.com/user/RadBrothersID
Truy cập website của chúng tôi: https://radbrothers.com

Review