KingRoot
Facebook HiPStore


Photos

Information

Ứng dụng root điện thoại trực tiếp mà không cần đến máy tính .
Chú ý : ứng dụng không hỗ trợ tất cả các máy điện thoại !

HTC One X, HTC One V, HTC Incredible S G11, HTC Desire HD G10, HTC Desire G7, HTC G6, HTC Nexus One G5, HTC Hero G3, Samsung I9000, Samsung I9100, Samsung S5830, MOTOMB855, MOTO MB860, MOTO Droid, Sony Ericsson X10i, LG P920, Huawei C8650, ZTE V880, ZTE N760, Cool 5860, Meizu M9, OPPO X903.

Review